167 λέξεις / 176 words

Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι, όμοιοι αλλά διαφορετικοί. Σχετικά με τον τρόπο που χειρίζονται την καθημερινότητά τους ή την ιδεολογία βάσει της οποίας λαμβάνουν τις αποφάσεις τους μικρές και μεγαλύτερες. Ένα και μόνο στοιχείο της προσωπικότητας όλων μας είναι ίδιο και απαράλαχτο σε όλα τα μήκη και πλάτη. Είναι η προσπάθεια για την προσωπική μας ευημερία. Και είναι αυτό το μοναδικό κοινό στοιχείο όλων, αυτό που μας κατατρώει. Φυσικά αυτό είναι μηδενισμός ή έστω υπεραπλούστευση μιας πιο σύνθετης πραγματικότητας. Είναι όμως κάτι που παρατηρώ παντού γύρω μου. Και δυστυχώς στον εαυτό μου. Δε θα αναλωθώ άλλο λοιπόν σε ένα κατηγορώ όλων αυτών των “μικρών” ανθρώπων, σαν εγώ να είμαι υπεράνω όλων τους. Αντί αυτού θα προτείνω μία προσέγγιση της καθημερινότητάς μας και ίσως μία αναβάθμιση ταιριαστή με κάθε ιδεολογία. Να διευκρινίσω εδώ ότι δεν πιστεύω ότι έχω τη “χρυσή φόρμουλα”. Νομίζω δεν υπάρχει.

Με λίγες λέξεις η πρότασή μου  είναι η εξής : “Ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από εμένα, πιο σημαντικός από την ύπαρξή μου και την προσωπική μου ευημερία”.

……………………………………………………………

There are all these people in the world, who are similar but different. Regarding the way they go on their every day lives or the ideology around their decisions, of smaller or grater significance. There is only this one element of our personalities that is exactly the same all over the world. It is our constant struggle towards personal prosperity. And that is what actually eats us up. Of course this is but a simplistic view of a much more complex reality. Yet i notice this being all around me. Unfortunately i notice this for my self as well. I will then stop accusing all the “little” people, as if i am above them. Instead i will propose an approach for our everyday lives and maybe an upgrade compatible to all ideologies. I should make clear, i don’t believe i found the “golden formula”. I don’t think there is such a thing.

In a few words my proposal goes like this : “The world is bigger then me, more important then my existence and my personal prosperity”.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Cre8ive Interest

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s